Svoz popela

Svoz popela probíhá každou LICHOU STŘEDU až do konce března 2024 – dle svozového kalendáře.

Vlastní nádoby musí být viditelně označeny nápisem „POPEL“ a požadavek na svoz nahlášen na TS RK, s.r.o. – tel. 777 058 319.

Pokud máte zájem o novou nádobu na popel, lze ji získat od města – kontaktujte paní ing. Gabrielu Markovou, tel. 778 701 644.