CENTRÁLNÍ SBĚRNÝ DVŮR – SLEMENO 69

Provozní doba

Letní období  
  • Pondělí, Středa, Pátek
8:00 – 15:30
  • Úterý
zavřeno
  • Čtvrtek (od 04.04. – 24.10.2024)
8:00 – 18:00
  • Sobota v liché týdny (od 13.04. – 26.10.2024)
8:00 – 11:00
  • Neděle
zavřeno
Zimní období  
  • Pondělí, Středa, Čtvrtek, Pátek
8:00 – 15:30
  • Úterý
zavřeno
  • Sobota a Neděle
zavřeno

 

Každé poslední pondělí a úterý v měsíci je sběrný dvůr uzavřen z důvodu svozu pytlů.
V den státního svátku je sběrný dvůr také uzavřen!

Tel.: 777 058 320

Centrální sběrný dvůr slouží k odběru odpadů nejen od občanů Rychnova nad Kněžnou. Odběr odpadů je podmíněn předložením občanského průkazu s vyznačeným místem trvalého bydliště. 

Zde odebíráme: plasty, papír, sklo, kovy, elektro, textil, dřevo, bio odpad (trávu, listí, ovoce, větve), stavební odpad v min. množství.
Stavební odpad je možné odvézt do firmy Kenvi CZ, s.r.o., www.kenvi.net

Stavební a demoliční odpad, zeminu a kamení je možné uložit na Berimex s.r.o., www.berimex.cz

Azbest, eternit (nebezpečné odpady) sběrný dvůr NEPŘIJÍMÁ – k jejich likvidaci je nutné zvláštní povolení a musí být uloženy v certifikovaných obalech. Více info Vám podá firma Marius Pedersen na skládkách v Křovicích ( tel. +420 493 646 690) a Českých Libchavách ( tel. +420 493 646 300)

PNEU sběrný dvůr NEPŘIJÍMÁ – je možné odvést do firmy BESTDRIVE – Rychnov nad Kněžnou
 

Kontaktní pracovník: Žatečková Alena
Tel: +420 777 058 320
Email:  sbernydvur@tsrk.cz