ZIMNÍ ÚDRŽBA

Provozované činnosti:

  • zajišťování sjízdnosti místních komunikací, veřejných prostranství, schodů, lávek a přechodů pro chodce
  • zajišťování schůdnosti chodníků ve správě města
  • úklid sněhu pomocí sněhové frézy a odvážení z centra města
  • pluhování a posyp chemickým i inertním materiálem
  • ruční úklid sněhu

Pořadí úklidu vozovek a chodníků ve městě dle rozhodnutí městského úřadu.

Nabízíme své znalosti a dovednosti také k práci pro jiné subjekty.

Kontaktní pracovník: Reslová Michaela
Tel: +420 777 058 319
Email:  komunikace@tsrk.cz