SPRÁVA KOMUNIKACÍ

Provozované činnosti:

  • opravy a údržba místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství
  • údržba mostů a lávek v majetku města
  • údržba, opravy a čištění silničních vpustí na místních pozemních komunikacích

 

Úklid veřejných prostranství:

Péče o čistotu veřejných prostranství spočívá v těchto činnostech:

  • zametání silnic a chodníků
  • čištění kanálových vpustí
  • svozu odpadkových košů rozmístěných po městě
  • úklidu autobusových zastávek

 

Kontaktní pracovník: Vejvarová Marta
Tel.  + 420 777 058 318
Email: ekonom@tsrk.cz