Sběrný dvůr

Každé poslední pondělí a úterý v měsíci je sběrný dvůr uzavřen z důvodu svozu pytlů.