Velkoobjemové kontejnery BIO

Velkoobjemové kontejnery BIO – tráva, listí, shnilé ovoce
Kontejnery na větve budou přistaveny až v měsíci ŘIJNU !!!
         
Lipovka Náves 01. – 07. 09. 2023  
Litohrady U požární nádrže 08. – 14. 09. 2023  
Panská Habrová U hasičárny 15. – 21. 09. 2023  
Roveň U bývalých potravin 22. – 29. 09. 2023